Bemiddeling

Bemiddeling na een gerechtelijk conflict bij langdurige handelsrelaties.

Bemiddeling na een gerechtelijk conflict bij langdurige handelsrelaties    Voedselveiligheid als argument in het handelsgeschil   In een recent vonnis sprak de Ondernemingsrechtbank van Turnhout zich uit over een handelsgeschil, waarbij inbreuken inzake voedselveiligheid werden ingeroepen als grond om een concessie-overeenkomst met betrekking tot […]

Lees verder