Aansprakelijkheid

CORONA: Overzicht van uitgevaardigde richtlijnen voor overheidsopdrachten

Eerder schreven wij al over de invloed van de huidige coronacrisis op de lopende overheidsopdrachten. Want zowel voor de plaatsing als voor de uitvoering van overheidsopdrachten, worden aanbestedende overheden, inschrijvers en uitvoerders geconfronteerd met veel praktische en juridische vragen. De […]

Lees verder

CORONA: Lopende contracten in de bouwsector vanuit standpunt van de aannemer

In de bouwsector werden, in toepassing van de door de federale overheid afgekondigde corona-maatregelen, heel wat bouwwerven stilgelegd of opgeschort. Tijd dus om even dieper in te gaan op de juridische impact van de huidige corona-crisis op het publiek en […]

Lees verder

CORONA: Villa Juris Advocaten werkt onverminderd verder

Uiteraard geven ook wij maximaal gevolg aan de maatregelen van de overheid om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. Het welzijn en de gezondheid van ons allemaal zijn onze prioriteit. Tegelijkertijd blijven wij wel onze dienstverlening maximaal garanderen […]

Lees verder