Onderneming

Bemiddeling na een gerechtelijk conflict bij langdurige handelsrelaties.

Bemiddeling na een gerechtelijk conflict bij langdurige handelsrelaties    Voedselveiligheid als argument in het handelsgeschil   In een recent vonnis sprak de Ondernemingsrechtbank van Turnhout zich uit over een handelsgeschil, waarbij inbreuken inzake voedselveiligheid werden ingeroepen als grond om een concessie-overeenkomst met betrekking tot […]

Lees verder

Sinds 29 april 2020 dienen KMO’s sneller betaald te worden door grote klanten.

BEPERKING VAN BETALINGS- EN CONTROLETERMIJN BIJ HANDELSTRANSACTIES VOOR GROTE ONDERNEMINGEN TEN AANZIEN VAN KMO’S In de B2B-wereld komt het regelmatig voor dat grote ondernemingen (GO) hun eigen betalingstermijnen opleggen aan kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s). Het is niet uitzonderlijk dat […]

Lees verder

CORONA: Villa Juris Advocaten werkt onverminderd verder

Uiteraard geven ook wij maximaal gevolg aan de maatregelen van de overheid om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. Het welzijn en de gezondheid van ons allemaal zijn onze prioriteit. Tegelijkertijd blijven wij wel onze dienstverlening maximaal garanderen […]

Lees verder