Ludo Poelmans

Mede-oprichter van de advocatenassociatie J. Bouveroux & L. Poelmans

Ludo POELMANS is mede-oprichter van de advocatenassociatie J. Bouveroux & L. Poelmans. Deze associatie
fuseerde met Villa Juris advocaten in oktober 2014.

Ludo studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en oefent sedert 1976 ononderbroken het beroep van advocaat uit
respectievelijk aan de balies van Tongeren en Hasselt.

Hij is tevens docent bij de beroepsopleiding voor advocaten

Zijn kennis en ervaring in het sociaal recht, familierecht en aansprakelijkheidsrecht vormen een belangrijke versterking van het team.