Johan Vanmuysen

Johan is vennoot en oprichter van het kantoor. 

Hij is verantwoordelijk voor de cel administratief recht en gespecialiseerd in stedenbouw,
ruimtelijke ordening, Wet Overheidsopdrachten en PPS-constructies. Ook in het ondernemingsrecht is Johan gespecialiseerd.

Van 2000 tot 2010 was hij Schepen van de stad Hasselt (Lokale economie, Grondbeleid, Openbare Werken) en ook voorzitter
van de VZW Grenslandhallen en oprichter van de Ethias Arena en Plopsaland Indoor te Hasselt.

Tevens was hij redacteur (1976-1978) en hoofdredacteur (1978-1979) van Jura Falconis, het juridisch wetenschappelijke tijdschrift
van de Rechtsfaculteit te Leuven.

Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Later behaalde hij ook nog een Master in het vennootschapsrecht.

Johan is ook lid van de Algemene Vergadering van de Orde van de Vlaamse Balies.

Stuur Johan een bericht