Villa Juris Advocaten

Overheid en Recht

Bouw en Recht

Onderneming en Recht

Burger en Recht

Ons aanbod

Overheid en Recht

 • Ruimtelijke ordening
 • Overheidsopdrachten
 • Publiek-Private-Samenwerking

Bouw en Recht

 • Ruimtelijke ordening
 • Aannemingsrecht
 • Aansprakelijkheid

Onderneming en Recht

 • Vennootschapsrecht
 • Handelsrecht
 • Incasso
 • GDPR

Burger en Recht

 • Familierecht
 • Erfrecht
 • Onroerend goed
 • Aansprakelijkheid
 • Verkeer

MEDEDELING

Villa Juris Advocaten werkt onverminderd verder!

CORONA – werking

Uiteraard geven ook wij maximaal gevolg aan de maatregelen van de overheid om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. Het welzijn en de gezondheid van ons allemaal zijn onze prioriteit. Tegelijkertijd blijven wij wel onze dienstverlening maximaal garanderen en mag u rekenen op een optimale service.

De gemakkelijkste en snelste manier om ons te bereiken is via e-mail (info@villajuris.be  of het persoonlijke e-mailadres van één van onze teamleden). Consultaties en vergaderingen kunnen blijven doorgaan via elektronische weg.

Het centraal telefoonnummer 011/25.20.20 blijft bereikbaar maar de kans is groot dat wij uw vraag moeten noteren en doorgeven aan een teamlid dat telewerkt.

Net als iedereen leren we ontzettend veel bij deze dagen. Heb je nog een tip of suggestie? Of merk je dat er toch iets misloopt? Signaleer het ons! Blijf gezond!

CORONA – nieuws

Heel wat CEO’s en bedrijfsleiders van kleine en grote ondernemingen, maar ook tal van particulieren zitten met vragen. Dat hebben we de laatste dagen duidelijk gemerkt. De strijd tegen corona heeft inderdaad gezorgd voor onzekere situaties, een berg aan beleidsbeslissingen, financiële instabiliteit, grote onduidelijkheid.

Villa Juris wil vanuit een diepe maatschappelijke bekommernis iedereen bijstaan met stevig, correct en adequaat juridisch advies en dit via een open en duidelijke communicatie.

Via een reeks korte artikels op deze website (klik hier) belichten specialisten een aantal relevante aspecten die gelinkt zijn aan de strijd tegen het coronavirus.

Wie na lectuur van een artikel zich aangesproken voelt of met vragen zit, kan rechtstreeks met de auteur van het artikel contact opnemen.

Samen met u gaat Villa Juris de strijd aan tegen corona en de gevolgen ervan.

wat is er nieuw?

Laatste nieuws

CORONA: Lopende contracten in de bouwsector

Bedrijven in de bouwsector worden als niet essentieel beschouwd, behalve voor dringende herstellingen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De door de overheid genomen maatregelen voorzien dat niet essentiële […]

Lees verder