Ons aanbod

Op dit vlak staan we u bij inzake Ruimtelijke Ordening, Overheidsopdrachten en Publiek-Private-Samenwerking. Daarnaast kunnen wij u ook verder helpen met vraagstukken over het vreemdelingenrecht. Mr. Johan Vanmuysen – oprichter van het kantoor en voormalig schepen van de Stad Hasselt – helpt u in deze expertise verder samen met zijn medewerkers.

► Zie profiel Mr. Vanmuysen

► Zie profiel Mr. Beerden

► Zie profiel Mr. Niesten

► Zie profiel Mr. Buyse

► Zie profiel Mr. Boukabous

 

We leggen graag ook de nadruk op onze expertise voor de bouwsector. Daar combineren we expertises uit diverse rechtsdomeinen in relatie met zowel overheid als ondernemingen of families en onroerend goed.

Voor het bouwrecht is Mr. Koen Vanoppen ons aanspreekpunt. Hij heeft een sterke reputatie opgebouwd met dossiers in bouwgeschillen of aansprakelijkheid. Uiteraard is de link naar overheidsopdrachten en PPS niet ver weg.

  ► Zie profiel Mr. Vanoppen

 

 

Vennootschapsrecht, handelsrecht, incasso en advies inzake GDPR helpen maken dat uw bedrijf de juiste structuren heeft, de goede akkoorden sluiten, financieel gezond is en alle commerciële relaties correct beheert.

► Zie profiel Mr. Vanmuysen

► Zie profiel Mr. Akkoç

 

 

Onder deze noemer verzamelen we onze kennis met betrekking tot Familierecht, erfrecht, onroerend goed en huurkwesties, strafrecht en strafprocesrecht, aansprakelijkheid en verkeer.

► Zie profiel Mr. Beerden

► Zie profiel Mr. Buyse

► Zie profiel Mr. Luykx

► Zie profiel Mr. Akkoç