Vreemdelingenrecht

Villa Juris Advocaten helpt u graag doorheen de complexe wereld van het vreemdelingenrecht.  

Mr. Anïssa Boukabous is in ons kantoor het aanspreekpunt voor het ‘vreemdelingenrecht’. U kan bij haar terecht voor juridisch advies inzake alle aspecten van het vreemdelingenrecht. Zij staat u ook graag bij in procedures voor de instanties Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

 

VERBLIJFSRECHT (Residence permit)

 • Arbeidsmigratie (labour migration)
 • Gezinshereniging (family reunion) met een Belg, Unieburger of derdelander (inclusief aanvraag visum type C voor huwelijk of wettelijke samenwoning)
 • Humanitaire regularisatie (9bis)
 • Medische regularisatie (9ter)
 • Studentenvisum

 

BELGISCHE NATIONALITEIT (Belgian nationality)

 • Toekenning van nationaliteit
 • Nationaliteitsverklaring
 • Naturalisatie
 • Akte van bekendheid

 

VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING/ASIEL (Asylum procedure)

 • Procedure voor Dienst Vreemdelingenzaken
 • Dublin-procedure
 • Persoonlijk onderhoud bij het CGVS
 • Procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (incl. MINTEH-procedure)
 • Slachtoffer Mensenhandel en Mensensmokkel
 • Uitwijzing en detentie in het kader van de asielprocedure