Laatste nieuws

Ik werd rijongeschikt verklaard, wat nu?

Indien de politierechtbank van oordeel is dat u lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent tot het besturen van een motorvoertuig, kan zij u rijongeschikt verklaren. Het betreft dan een rijverbod, […]

Lees verder

Planbatenheffing.

Planbatenheffing  Maatschappelijke noden veranderen voortdurend en dit heeft ook zijn invloed op de ruimtelijke ordening. De maatschappelijke behoeften zijn bovendien zeer divers en kunnen conflicteren. Een goede planning is […]

Lees verder

Gelijk pensioen voor zelfstandigen.

Het pensioen van een zelfstandige wordt verhoogd vanaf 1 januari 2022.  Reden: vanaf volgend jaar wordt de zogenaamde correctiecoëfficiënt afgeschaft en wordt zijn pensioen berekend op de volle 100 […]

Lees verder

Door de bomen het bos zien in landbouwgebied.

Bebossing in landbouwgebied Het gewestplan heeft destijds bepaalde gronden als bestemming landbouwgebied gegeven. Die beslissing staat momenteel sterk onder druk. Tal van andere maatschappelijke aanspraken worden geformuleerd. Zo kan […]

Lees verder

CORONA: Lopende contracten in de bouwsector

Bedrijven in de bouwsector worden als niet essentieel beschouwd, behalve voor dringende herstellingen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De door de overheid genomen maatregelen voorzien dat niet essentiële […]

Lees verder

CORONA: Bent u verplicht om te sluiten?

Alle handelszaken en winkels moeten sluiten, tenzij er voor hen een specifieke uitzondering werd voorzien in het uitgevaardigde ministerieel besluit – zie ook laatste update (klik hier) In principe […]

Lees verder

Interview mr. Vanmuysen Wet Overheidsopdrachten

Op 8 en 22 november organiseerden VILLA JURIS Advocaten, in samenwerking met hogeschool PXL in Hasselt, informatiemeetings over de “Nieuwe Wet Overheidsopdrachten”. VASTGOED-Tv interviewde mr. Johan Vanmuysen over deze […]

Lees verder