Nieuws: Overheid & Recht

Planbatenheffing.

Planbatenheffing  Maatschappelijke noden veranderen voortdurend en dit heeft ook zijn invloed op de ruimtelijke ordening. De maatschappelijke behoeften zijn bovendien zeer divers en kunnen conflicteren. Een goede planning is […]

Lees verder

Door de bomen het bos zien in landbouwgebied.

Bebossing in landbouwgebied Het gewestplan heeft destijds bepaalde gronden als bestemming landbouwgebied gegeven. Die beslissing staat momenteel sterk onder druk. Tal van andere maatschappelijke aanspraken worden geformuleerd. Zo kan […]

Lees verder