Het asbestattest: verplicht bij compromissen vanaf 23 november 2022

Het asbestattest: verplicht bij compromissen vanaf 23 november 2022

Bent u van plan om zeer binnenkort uw woning of gebouw te verkopen? Vergeet dan niet te denken aan het asbestattest. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de overdracht van alle panden die gebouwd zijn voor 2001.

Contacteer een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie

De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Deze deskundigen hebben een verplichte opleiding gevolgd en moeten slagen voor een examen. Het asbestattest geeft een indicatie over de asbestveiligheid van uw woning. Vroeger bevatten er namelijk heel wat bouwmaterialen asbest: dakleien, golfplaten, asbestvilt, … In veel woningen zijn er nog sporen terug te vinden.

Op de website van OVAM kan u de lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen terugvinden. De lijst wordt geregeld geüpdatet, maar toch zijn er momenteel amper zo’n 120 deskundigen. Op tijd zijn is dus de boodschap.

Hoe verloopt de inventarisatie?

Er zal een asbestdeskundige ter plaatse komen in uw pand waarbij de asbestverdachte materialen geïnspecteerd zullen worden. Het gaat om een niet-destructieve inventarisatie waarbij er niets gedemonteerd of afgebroken wordt, wel kunnen er bepaalde zaken aan de kant geschoven worden. Indien nodig zal de deskundige lokaal een kleine beschadiging aanbrengen om een staal te kunnen nemen voor analyse in het labo.

De deskundige zal de asbestverdachte materialen inventariseren, hun toestand beoordelen en een risico-inschatting maken. U krijgt ook advies over de asbestverdachte materialen die verwijderd moeten worden en hoe u dit best doet.

Alle bevindingen worden rechtstreeks ingevoerd in een asbestinventarisatiedatabank.

Indien u wenst kan u aanvullend een destructieve asbestinventarisatie laten uitvoeren om ingesloten asbest op te sporen voorafgaand aan renovatie- of afbraakwerken.

Verzamel alle informatie betreffende het gebouw

Opdat de asbestdeskundige zijn bezoek efficiënt kan uitvoeren bezorgt u hem best alle belangrijke informatie over uw pand: plannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over bouwmaterialen, offertes,…

Verplicht voor alle overdrachten vanaf 23 november 2022

Omdat bij een verkoop de eigendom overgaat op het moment van de ondertekening van de ‘compromis’ is het asbestattest verplicht bij het opmaken van de compromis. Bij de verlijden van de authentieke akte moet het asbestattest ook mee overgedragen worden aan de nieuwe eigenaars.

Indien er wordt gewerkt met een aan- en verkoopbelofte worden deze gelijkgesteld aan een compromis. In het geval van openbare verkoop gelden er specifieke richtlijnen.

Het asbestattest is niet enkel verplicht bij een verkoop maar ook in de volgende gevallen:

  • Het vestigen, overdragen of beëindigen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of een zakelijk recht van gebruik.
    • Uitzondering: bij de beëindiging van een recht van erfpacht is dit niet nodig.
  • Het overdragen of beëindigen van een zakelijk recht (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik) ingevolge de ontbinding van een rechtspersoon.
  • De fusie of splitsing van rechtspersonen.
  • De inbreng van een zakelijk recht in een gemeenschappelijk huwelijksvermogen.

Tijdigheid is het sleutelwoord

Hou er rekening mee dat de gecertificeerde asbestdeskundigen drukbezet zijn, tijd nodig hebben om de gegevens te analyseren, een expertise voor te bereiden en laboresultaten te bestuderen.

Wanneer u beslist om uw woning te verkopen, contacteert u best al een deskundige zodat de verkoop vlot verloopt.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of juridische bijstand nodig? Neem gerust contact met ons op via a.goossens@villajuris.be en/of via 011 25 20 20.