Luc Beerden

Mr. Luc Beerden interesseert zich vooral op het klassiek burgerlijk recht en legt zich binnen het domein van het administratief recht
vooral toe op ruimtelijke ordening en vastgoed.

Hij kwam aan de balie in 1991 en heeft 30 jaar ervaring als advocaat. Hij behaalde een postgraduaat Vastgoedkunde aan de KU Leuven en volgde
een opleiding evaluatie van lichamelijke schade. Bovendien ontving hij de toelating als advocaat in cassatie voor strafzaken.

Hij volgde tevens bijkomende opleidingen in bemiddeling (burgerlijke, commerciële en familiale bemiddeling) en zet deze communicatievaardigheid
in bij de onderhandeling van contracten en samenwerkingsakkoorden maar ook bij de regeling van geschillen.

Later volgde hij een opleiding multidisciplinair forensisch onderzoek aan de KU Leuven. In deze opleiding wordt veel aandacht gegeven aan
technische en wetenschappelijke gegevens (gaande van milieuaspecten, bouwkundige problematieken, DNA-onderzoek, schriftonderzoek).

Stuur Luc een bericht