Renee Buyse

Mr. Buyse legt zich toe op het familierecht in de ruime zin van het woord en het administratief recht, in het bijzonder
ruimtelijke ordening.

Enerzijds staat zij cliënten bij in familierechtelijke dossiers met betrekking tot o.a. echtscheidingen, erfopvolging en nalatenschappen,
verblijfsregelingen van kinderen, problemen bij feitelijke of wettelijke samenwoning, ouderschap, etc.

Anderzijds staat zij cliënten bij in ruimtelijke ordening dossiers, in het bijzonder met betrekking tot omgevingsvergunningen.

Mr. Buyse behaalde haar bachelor in de rechten in 2017 en haar master in het burgerlijk en procesrecht in 2019 aan de VUB, beiden met
onderscheiding. Zij schreef haar masterscriptie over de keuzevrijheid van de erflater onder het nieuwe erfrecht.

Mr. Buyse startte in oktober 2019 aan de balie van Leuven. Sinds juli 2020 is zij verbonden aan de balie van Limburg.

Stuur Renee een bericht