Frederik Niesten

Overheidsopdrachten, omgevingsrecht en publiek-private samenwerking (PPS)

Mr. Niesten legt zich toe op het administratief recht. Hij staat private en publieke cliënten bij in dossiers met betrekking tot
overheidsopdrachten, omgevingsrecht en PPS.

Na een professionele bachelor rechtspraktijk (Hogeschool PXL Hasselt) behaalde Mr. Niesten in 2018 zijn masterdiploma in de rechten aan de
UHasselt, waar hij zich specialiseerde in overheid en recht.

Tijdens deze publiekrechtelijk georiënteerde masteropleiding ontwikkelde hij een bijzondere interesse in het overheidsopdrachten- en
omgevingsrecht.

In navolging van zijn grote interesse in onroerend goed behaalde hij een postgraduaat vastgoed aan de Hogeschool UCLL.

Mr. Niesten is sinds april 2018 verbonden aan de balie van Limburg.

Momenteel doceert Mr. Niesten het vak milieurecht en milieuwetgeving aan de Hogeschool UCLL.

Stuur Frederik een bericht

[/cl_row