Gelijk pensioen voor zelfstandigen.

Het pensioen van een zelfstandige wordt verhoogd vanaf 1 januari 2022.  Reden: vanaf volgend jaar wordt de zogenaamde correctiecoëfficiënt afgeschaft en wordt zijn pensioen berekend op de volle 100 procent van de beroepsinkomsten.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsvoorstel daaromtrent op 3 juni goedgekeurd.

Daarmee wordt een grote ongelijkheid tussen zelfstandigen en werknemers eindelijk weggewerkt.

UNIZO spreekt van een historisch moment. Limburgs voorzitter Geert Lambrechts, managing partner van Villa Juris, legt uit: “Al jaren ijverden wij voor een meer rechtvaardige berekening van de pensioenen voor zelfstandigen. Tijdens de laatste verkiezingen namen bijna alle partijen dit item mee op in hun verkiezingsprogramma en nadien schreef ook de huidige regering het in haar regeerakkoord in. En nu is het eindelijk gerealiseerd”.

Villa Juris staat 100% achter deze beslissing. Heel wat van haar klanten zijn kleine en middelgrote ondernemingen en meer dan één bedrijfsleider lag wakker van het (schaarse) pensioen dat hij zou krijgen. Nu is die situatie rechtgezet en ziet de ondernemer zijn jarenlange harde inzet beloond in een eerlijkere pensioenuitkering.

 

 

Wil u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Mr.  Geert Lambrechts via e-mail op g.lambrechts@villajuris.be