Wist u dat er een gratis online statutendatabank bestaat voor vennootschappen?

Wanneer u als bestuurder of als aandeelhouder van een vennootschap advies inwint bij uw bankier, accountant, advocaat,… krijgt u regelmatig de vraag om de gecoördineerde statuten van de vennootschap te bezorgen. De gecoördineerde statuten zijn de meest actuele spelregels van de vennootschap, maar geraken al eens zoek in de administratieve papiermolen van de vennootschap. In dergelijk geval diende u in het verleden de gecoördineerde statuten op te vragen bij hetzij de notaris die de laatste statutenwijziging heeft geakteerd, hetzij de griffie van de ondernemingsrechtbank waar het vennootschapsdossier bewaard wordt.

Tegenwoordig is het ook mogelijk om de gecoördineerde statuten online te raadplegen en te downloaden via de statutendatabank van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat (Costa (notaris.be)). Met deze online databank neemt de wetgever een eerste stap richting het digitaliseren van vennootschapsdossiers.

In voormelde databank kan u op basis van het KBO-nummer van de vennootschap alle statuten en wijzigingen sinds 1 mei 2019, die voortvloeien uit een in België verleden notariële akte, kosteloos consulteren en downloaden. Ook gewaarmerkte elektronische kopieën kunnen via deze weg bekomen worden.

Let op: (gecoördineerde) statuten opgesteld vóór 1 mei 2019 zijn niet beschikbaar op de databank en zal u dus nog steeds bij ofwel de notaris ofwel de griffie van de ondernemingsrechtbank moeten opvragen. Van zodra een oudere vennootschap een statutenwijziging doorvoert, zal deze wijziging samen met de gecoördineerde statuten wel online beschikbaar zijn. Aangezien alle vennootschappen die reeds bestonden vóór 1 mei 2019 hun statuten in overeenstemming moeten brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tegen uiterlijk 1 januari 2024, zullen op termijn de (gecoördineerde) statuten van alle vennootschappen online te raadplegen zijn.

Uiteraard kan u ook steeds via de Kruispuntbank voor Ondernemingen alle oude en nieuwe publicaties betreffende een vennootschap opzoeken in het Belgisch Staatsblad.

Wil u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Mr. Evelyne Ruland via e-mail op e.ruland@villajuris.be