Ik erf een woning, waarop moet ik zeker letten?

Mr. Johan Vanmuysen: “Wanneer je de woning kort na het overlijden verkoopt tegen een veel hogere prijs dan de waarde waarvoor het onroerend goed werd aangegeven in de aangifte van nalatenschap, zal je bijkomende successierechten of erfbelasting moeten betalen op het bedrag van de meerwaarde én mogelijk een boete krijgen.Doe daarom spontaan een zogenaamde ‘bijvoeglijke aangifte’ voor het verschil tussen de verkoopprijs en de in de aangifte aangegeven waarde. Dan staat VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) een tolerantie toe. Deze zal echter komen te vervallen van zodra VLABEL een taxatiehandeling heeft gesteld met het oog op het vaststellen van een tekortschatting.

Het is dus aan te raden om zo snel mogelijk een bijvoeglijke aangifte in te dienen om van deze tolerantie te kunnen genieten. Men kan er ook voor opteren om voor de schatting van een onroerend goed beroep te doen op een landmeter-expert die het kwaliteitscharter met VLABEL heeft ondertekend. Een kopie van dit schattingsverslag moet bij de aangifte van nalatenschap worden gevoegd. Bij doorverkoop binnen korte termijn na overlijden zal deze waardering niet in vraag worden gesteld op voorwaarde dat de schatter de regels van het charter respecteert.”

Hebt u vragen omtrent dit artikel, neem dan contact op met meester Vanmuysen via j.vanmuysen@villajuris.be