Modernisering erfrecht zomer 2018 – neem enkele simpele maatregelen

Erfenissen, vroeg of laat komt iedereen er wel mee in aanraking. Gelukkig evolueert het erfrecht mee met de maatschappelijke realiteit. In de zomer van 2018 komt er een grote ‘modernisering’ aan. Advocaten Johan Vanmuysen en Koen Vanoppen staan even stil bij enkele interessante blikvangers. En die zijn zeker niet alleen nuttig voor vermogende mensen. Met enkele simpele maatregelen kan je heel wat wrevel binnen de familie voorkomen. (gepubliceerd in AKKOORD – hét vastgoed magazine)

Een kind kan je vandaag nog steeds niet onterven. Komt daar verandering in?

Johan Vanmuysen: “Je kind helemaal onterven blijft onmogelijk, maar er komt wel meer vrijheid voor de erflater. De helft van je vermogen zal je naar eigen goeddunken kunnen verdelen. De andere helft wordt in gelijke delen over de kinderen verdeeld. Momenteel varieert dat nog naargelang van het aantal kinderen. Het is daarom zinvol om met de kinderen rond de tafel te gaan zitten en een ‘globale erfovereenkomst’ op te stellen over het zogenaamde ‘beschikbare deel van de erfenis’. Tot vandaag kon je dat bij leven niet doen. Een belangrijke wijziging!”

Zijn er nog tips om betwistingen te vermijden?

Koen Vanoppen: “Een groot twistpunt is vaak de waarde van een schenking naar aanleiding van het overlijden van de schenker en de daarop volgende vereffening-verdeling. Er is immers een verschil tussen de waarde van een bouwgrond op het moment van overlijden, en op het moment van de schenking pakweg twintig jaar geleden. Dat heeft de wetgever opgehelderd. Voortaan geldt de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van het overlijden. Mensen die aan successieplanning doen, raden we aan om een en ander eens goed te herbekijken met hun adviseur. Tot 1 september heb je immers de keuze of je onder de oude of de nieuwe regels wil vallen. De schenker zal voor die datum een verklaring moeten afleggen bij de notaris. ”

Niet zelden ontstaan ruzies door een volmacht op de rekening

Johan Vanmuysen: “Een klassiek geval. Als je een volmacht hebt op de rekening van je ouders, houd dan zo nauwkeurig mogelijk een soort ‘boekhouding’ van alle transacties bij. Laat die regelmatig aftekenen door alle betrokkenen. Dat voorkomt al heel veel onheil en betwisting. Als je ouder(s) geestelijk niet meer in staat zijn om hun bankzaken te beheren, dan doe je er goed aan om niet verder als gevolmachtigde op te treden. In dat geval kan een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld door de vrederechter.”

Ook mantelzorgers krijgen ondanks hun goede bedoelingen soms problemen

Koen Vanoppen: “Klopt, en die zijn perfect te voorkomen. Stel: je neemt een zorgbehoevend familielid in huis en ontvangt daarvoor een deel van het pensioen of uitkering. Laat dat allemaal netjes vastleggen in een zorgovereenkomst. In zo’n overeenkomst wordt aan alle zorgtaken een tegenprestatie of tarief gekoppeld. Bij de notaris of advocaat langsgaan is dan zeker geen overbodige luxe. Hij kan je immers perfect adviseren om de familiale vrede te bewaren en om tegelijk toekomstige discussies naar aanleiding van een overlijden te vermijden. Twee vliegen in één klap.”

Hebt u vragen omtrent erfrecht neem dan contact met ons op via j.vanmuysen@villajuris.be of k.vanoppen@villajuris.be