CORONA: Nooddecreet termijnen omgevingsrecht

Ook het omgevingsrecht is niet immuun voor het coronavirus. Er werd in allerijl een nooddecreet uitgevaardigd om een aantal recent gerezen problemen op te lossen. Het decreet van 20 maart 2020 voorziet in tijdelijke afwijkingen van de normale verplichtingen voor corona gerelateerde faciliteiten als ziekenhuizen, z zorginstellingen, productiefaciliteiten voor geneesmiddelen, medisch materiaal en onderzoeksinstellingen.

Opgelet: dit artikel werd geschreven in het kader van de opgelegde maatregelen inzake het COVID-19 virus. Zij zijn dus maar van kracht zolang de maatregelen van de overheid gelden, momenteel tot en met 19 april 2020. Dit artikel is louter informatief en kan niet worden geïnterpreteerd als een juridisch advies. Hou er ook rekening mee dat deze informatie, naar aanleiding van bijkomende of wijzigende maatregelen van de overheid, mogelijks achterhaald is. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Belangrijker in de praktijk is de macht die het nooddecreet geeft aan de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake procedurebepalingen zoals termijnen. De Vlaamse regering heeft intussen al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om, waar mogelijk, snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat luiden de maatregelen als volgt:

– de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
– nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
– de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
– de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
– de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
– de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De decreetgever is er zich klaarblijkelijk van bewust dat cruciale functies bij de Vlaamse en lokale administraties kunnen uitvallen. De vernoemde afwijkingen gelden voorlopig tot en met 24 april 2020 en zijn verlengbaar.

Belangrijk is wel dat de maatregelen niet gelden voor vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die na de vernietiging van een eerdere beslissing (door bijvoorbeeld de Raad voor Vergunningsbetwistingen) opnieuw in behandeling genomen worden door de bevoegde overheid na 24 april 2020.

Meer inlichtingen: f.niesten@villajuris.be

We helpen je graag verder!