CORONA: Villa Juris Advocaten werkt onverminderd verder

Uiteraard geven ook wij maximaal gevolg aan de maatregelen van de overheid om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. Het welzijn en de gezondheid van ons allemaal zijn onze prioriteit.

Tegelijkertijd blijven wij wel onze dienstverlening maximaal garanderen en mag u rekenen op een optimale service.

De gemakkelijkste en snelste manier om ons te bereiken is via e-mail (info@villajuris.be of het persoonlijke e-mailadres van één van onze teamleden).

Ook consultaties en vergaderingen kunnen blijven doorgaan (weliswaar telefonisch) via een conference call, Skype, FaceTime, Zoom, Teams, … Wij maken dan op voorhand de nodige praktische afspraken met u zodat dit vlot kan verlopen. En wees gerust, ook voor ons is dit nieuw, onwennigheid is dus nergens voor nodig.

In de mate van het mogelijke proberen we ook telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de kantooruren op ons telefoonnr. 011 25 20 20. Doch aangezien onze teamleden voornamelijk telewerken, zal uw boodschap of vraag doorgegeven worden aan de dossierbeheerder met het verzoek u zo spoedig mogelijk terug te contacteren.

En voor wie nog over een fax mocht beschikken kan ons een bericht verzenden op het faxnr. 011 25 20 45.

Wat betreft zittingen van de rechtbank, expertises, plaatsbezoeken, vergaderingen bij de notaris of bemiddelaar, … is de situatie nog niet eenduidig. Wij volgen dit op en proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen over een eventueel uitstel. U mag ons ook gerust zelf contacteren om hierover meer nieuws te krijgen.

Net als iedereen leren we ontzettend veel bij deze dagen. Heb je nog een tip of suggestie? Of merk je dat er toch iets misloopt? Signaleer het ons!

Blijf gezond en tot snel!

Het VJA-team