CORONA: Bent u verplicht om te sluiten?

Alle handelszaken en winkels moeten sluiten, tenzij er voor hen een specifieke uitzondering werd voorzien in het uitgevaardigde ministerieel besluit – zie ook laatste update (klik hier)

In principe moeten dus alle handelszaken en de winkels sluiten met uitzondering van:
– de voedingswinkels
– de dierenvoedingswinkels
– de apotheken
– de krantenwinkels
– de tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Opgelet: dit artikel werd geschreven in het kader van de opgelegde maatregelen inzake het COVID-19 virus. Zij zijn dus maar van kracht zolang de maatregelen van de overheid gelden, momenteel tot en met 19 april 2020. Dit artikel is louter informatief en kan niet worden geïnterpreteerd als een juridisch advies. Hou er ook rekening mee dat deze informatie, naar aanleiding van bijkomende of wijzigende maatregelen van de overheid, mogelijks achterhaald is. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Wat betreft bedrijven uit andere sectoren zijn er nog géén overheidsmaatregelen die aangeven dat er sluitingen moeten zijn. Wèl dienen alle regels in verband met “social distancing” gerespecteerd te worden (1,5 meter afstand van elkaar) en hygiëne.

Bedrijven mogen nog produceren of hun personeel op de baan sturen voor leveringen en diensten. Dit geldt ook voor het woon- en werkverkeer. Elke werknemer dient wel over een attest te beschikken, zodat hij/zij bij controle kan aantonen dat het een noodzakelijke verplaatsing betreft.

Personenvervoer, wegvervoer en logistiek (PC nr. 140) worden uitdrukkelijk bestempeld als essentiële dienst.

Er is bovendien een attestatiesysteem voorzien voor transport naar bepaalde landen.

Wat betreft de vraag of bedrijven ‘overmacht’ – ‘force-majeure’ kunnen inroepen tegenover andere handelspartners om het nakomen van hun verbintenis op te schorten dient elk contract afzonderlijk te worden gescreend. Meestal staat in contracten duidelijk omschreven wat als ‘overmacht’ wordt aanzien (oorlog / overheidsbeslissingen etc). Tot op heden is er echter in België géén economische lockdown voorgeschreven voor bedrijven die niet in contact staan met cliënteel, zodat men in principe verplichtingen tot afname en productie dient te respecteren.

Indien uw bedrijf een melding krijgt van weigering tot afname hetzij toevoer en de reden van ‘overmacht’ – ‘force majeur’ wordt aangehaald, is het aangewezen dat dit zo spoedig mogelijk wordt beantwoord met een weigering hetzij een aanvaarding. Het contract en de algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op algemene regelgeving. Meestal staan in de contracten specifieke bepalingen in verband met leveringstermijnen, volumes, annulatie, vertraging, overmacht, etc.

Wij zijn steeds bereid om uw contracten na te kijken en u te adviseren: contacteer Mr. Kristien Berben via k.berben@villajuris.be