Nieuws

Gelijk pensioen voor zelfstandigen.

Het pensioen van een zelfstandige wordt verhoogd vanaf 1 januari 2022.  Reden: vanaf volgend jaar wordt de zogenaamde correctiecoëfficiënt afgeschaft en wordt zijn pensioen berekend op de volle 100 procent van de beroepsinkomsten. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsvoorstel […]

Lees verder

Sinds 29 april 2020 dienen KMO’s sneller betaald te worden door grote klanten.

BEPERKING VAN BETALINGS- EN CONTROLETERMIJN BIJ HANDELSTRANSACTIES VOOR GROTE ONDERNEMINGEN TEN AANZIEN VAN KMO’S In de B2B-wereld komt het regelmatig voor dat grote ondernemingen (GO) hun eigen betalingstermijnen opleggen aan kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s). Het is niet uitzonderlijk dat […]

Lees verder

CORONA: Overzicht van uitgevaardigde richtlijnen voor overheidsopdrachten

Eerder schreven wij al over de invloed van de huidige coronacrisis op de lopende overheidsopdrachten. Want zowel voor de plaatsing als voor de uitvoering van overheidsopdrachten, worden aanbestedende overheden, inschrijvers en uitvoerders geconfronteerd met veel praktische en juridische vragen. De […]

Lees verder