Nieuws

Bemiddeling na een gerechtelijk conflict bij langdurige handelsrelaties.

Bemiddeling na een gerechtelijk conflict bij langdurige handelsrelaties    Voedselveiligheid als argument in het handelsgeschil   In een recent vonnis sprak de Ondernemingsrechtbank van Turnhout zich uit over een handelsgeschil, waarbij inbreuken inzake voedselveiligheid werden ingeroepen als grond om een concessie-overeenkomst met betrekking tot […]

Lees verder

Planbatenheffing.

Planbatenheffing  Maatschappelijke noden veranderen voortdurend en dit heeft ook zijn invloed op de ruimtelijke ordening. De maatschappelijke behoeften zijn bovendien zeer divers en kunnen conflicteren. Een goede planning is dan ook evident.  De statische gewestplannen volstaan hierbij al lang niet […]

Lees verder

Gelijk pensioen voor zelfstandigen.

Het pensioen van een zelfstandige wordt verhoogd vanaf 1 januari 2022.  Reden: vanaf volgend jaar wordt de zogenaamde correctiecoëfficiënt afgeschaft en wordt zijn pensioen berekend op de volle 100 procent van de beroepsinkomsten. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsvoorstel […]

Lees verder