CORONA: Lopende contracten in de bouwsector

Bedrijven in de bouwsector worden als niet essentieel beschouwd, behalve voor dringende herstellingen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden.

De door de overheid genomen maatregelen voorzien dat niet essentiële bedrijven telewerk dienen te organiseren. Wanneer telewerk echter niet mogelijk is, moeten de regels van social distancing worden nageleefd. Indien dit niet gewaarborgd kan worden, wat vaak het geval is in de bouwsector, dienen deze bedrijven de deuren te sluiten en kunnen lopende contracten niet meer worden uitgevoerd.

Kunnen deze bedrijven zich automatisch beroepen op overmacht of lopen zij toch het risico een schadevergoeding te moeten betalen?

Opgelet: dit artikel werd geschreven in het kader van de opgelegde maatregelen inzake het COVID-19 virus. Zij zijn dus maar van kracht zolang de maatregelen van de overheid gelden, momenteel tot en met 19 april 2020. Dit artikel is louter informatief en kan niet worden geïnterpreteerd als een juridisch advies. Hou er ook rekening mee dat deze informatie, naar aanleiding van bijkomende of wijzigende maatregelen van de overheid, mogelijks achterhaald is. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Juridisch gezien is het sowieso belangrijk dat u zich goed indekt en is het aangewezen een advies op maat in te winnen.

Vaak is in aannemingsovereenkomsten een overmachtsclausule opgenomen, die voorziet in een schorsing/verlenging van de uitvoeringstermijn en die tevens mogelijke schadeclaims uitsluit. Is dit een clausule die automatisch in werking treedt of dient u (schriftelijk) initiatief te nemen om te melden dat u zich op de clausule beroept in de gegeven omstandigheden?

Indien er geen overmachtsclausule voorzien is, valt men terug op de artikelen 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek. Die bepalen dat er geen schadevergoeding verschuldigd is wanneer men door overmacht geen uitvoering kan geven aan een verbintenis.

Omdat het begrip “overmacht” niet wordt omschreven in het Burgerlijk Wetboek en de vermelde artikelen enkel vermelden dat “geen schadevergoeding” verschuldigd is, kan dit stof voor discussie zijn.
Is er wel sprake van overmacht?

Men kan zich afvragen of een bedrijf zich toch niet zo kan organiseren zodat de regels van social distancing wel gerespecteerd worden. En wat met de uitvoeringstermijn?

Om discussies uit te sluiten of mogelijke aanspraken te beperken dient op een gepaste wijze gereageerd/gecommuniceerd te worden. Wij staan u hierin als specialist graag bij.

Wil u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Mr. Koen Vanoppen via mail naar k.vanoppen@villajuris.be