CORONA: Overzicht van uitgevaardigde richtlijnen voor overheidsopdrachten

Eerder schreven wij al over de invloed van de huidige coronacrisis op de lopende overheidsopdrachten. Want zowel voor de plaatsing als voor de uitvoering van overheidsopdrachten, worden aanbestedende overheden, inschrijvers en uitvoerders geconfronteerd met veel praktische en juridische vragen.

De voorbije weken werden er op verschillende bestuursniveaus richtlijnen opgesteld om die praktische en juridische antwoorden te formuleren op deze vragen. Wij geven hierna een overzicht van de verschillende uitgevaardigde richtlijnen.

Het is wel belangrijk om deze richtlijnen regelmatig opnieuw te consulteren, omdat de verschillende bestuursniveaus de richtlijnen regelmatig wijzigen. De weblinks daarvoor vindt u in de tekst hieronder.

  1. Op niveau van de Europese Unie

De Europese Unie publiceerde in haar publicatieblad op datum van 1 april 2020 richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie. Deze richtsnoeren kan u hier raadplegen.

  1. Op niveau van Federaal niveau 

De federale overheid heeft op haar website publicprocurement.be een aantal veelgestelde vragen gepubliceerd over de invloed van COVID-19 en overheidsopdrachten. Deze FAQ’s kan u hier raadplegen.

  1. Op niveau van het Vlaams gewest

Ook de Vlaamse regering publiceerde op datum van 10 april 2020 een omzendbrief. Deze omzendbrief geeft duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten.

De omzendbrief bevat aanbevelingen voor aanbestedende overheden, maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken, en aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering. De omzendbrief kan u hier raadplegen.

Er komt later nog een bijkomende omzendbrief met richtlijnen om de administratieve en juridische afhandeling zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Villa Juris volgt dit verder op.

Wil u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Mr. Frederik Niesten via mail op f.niesten@villajuris.be