Ik werd veroordeeld tot een rijverbod door de rechter, wat nu?

Ik werd veroordeeld tot een rijverbod door de rechter, wat nu?

U werd veroordeeld voor de politierechtbank tot een rijverbod en u vraagt zich af hoe het daarna verder moet?

U kan in principe niet kiezen wanneer het rijverbod zal worden uitgevoerd: dit betreft een beslissing van het Openbaar Ministerie.

Het rijverbod wordt op verzoek van het Openbaar Ministerie aan u betekend door de wijkagent, en dit enige tijd na het vonnis van de politierechter. Het betreft dan de officiële kennisgeving vanwege het Openbaar Ministerie dat het rijverbod zal ingaan.

U heeft daarna 4 dagen de tijd om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank, die u tot het rijverbod veroordeeld heeft. Doet u dit niet tijdig, dan stelt u zich bloot aan bijkomende straffen, die kunnen oplopen tot geldboetes van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Het rijverbod gaat vervolgens in op de vijfde dag nadat de wijkagent u het rijverbod ter kennis heeft gebracht. Vanaf dan mag u in geen geval nog een motorvoertuig besturen gedurende de gehele periode van het rijverbod. Ook op het besturen van een motorvoertuig tijdens een geldend rijverbod staan afzonderlijke straffen.

Bij afloop van het rijverbod mag u vervolgens uw rijbewijs opnieuw op de griffie van de politierechtbank gaan afhalen.

Indien u uw rijbewijs absoluut nodig heeft voor bepaalde verplaatsingen, bv. in het kader van uw werk, gezinsorganisatie… is het raadzaam om u tijdens de procedure voor de politierechtbank reeds te laten bijstaan door een advocaat. Immers bestaan er verschillende mogelijkheden om het rijverbod te beperken, bv. tot enkel het weekend, tot bepaalde categorieën van het rijbewijs …

Wij staan u hierin graag met raad en daad bij!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u onze juridische bijstand? Neem dan gerust contact met ons op via v.luykx@villajuris.be  en/of via 011 25 20 20.

 

.